TBMYO Makine

Site İçi Arama

Takvim

Makine Teknolojisi

Bölüm bünyesinde 2 adet atölye bulunmaktadır. Atölyelerde torna tezgahları, freze tezgahı, matkap tezgahı, bükme, kesme, taşlama ve pres makineleri bulunmaktadır. Derslerin yüksek görsellikte işlenebilmesi için sınıf ve atölyemiz projeksiyon sistemleri ile donatılmıştır. Ayrıca bilgisayar destekli çizim ve tasarım dersleri için 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Makine Programı Normal Öğretim olarak eğitim-öğretime devam etmektedir. Program 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 3+1 eğitim modeline geçmiştir. 3+1 eğitim modelinde öğrenciler, 3 dönem okulda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde uygulamalı eğitim alacaklardır.

Makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgilerin günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin tanıtılması, Bilgisayar destekli çizim ve mühendislik, yönetim ve organizasyon prensipleri, Üretim ve planlama teknikleri, Talaşlı ve Talaşsız imal usulleri ve takım tezgâhları, Hidrolik-Pnömatik kontrol sistemleri gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Sanayi sektörünün imalat kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının tasarımı ve üretimi, ölçü ve kontrol aletleri ile ihtiyaç duyduğu ölçme ve kalite kontrol işlemlerini yapabilme, talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhları, kaynak makineleri, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve CAD/CAM programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip makine teknikerleri yetiştirmektir.

2002-2003 Eğitim-Öğretim Yılı

Normal Öğretim: 50 (2019-2020 )

En Küçük Puan: 217 (2019-2020)

Tekniker unvanıyla mezun olan program öğrencileri; iş bulabilme imkânları oldukça geniş bir alanı kapsamakta; sanayide mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda üretim, bakım, çizim ve tasarım gibi alanlarda çalışabildikleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

• Endüstri Mühendisliği • Enerji Sistemleri Mühendisliği • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği • Enerji Yönetimi • Endüstri ve Sistem Mühendisliği • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği • Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği • İmalat Mühendisliği • Makine Mühendisliği • Makine ve İmalat Mühendisliği • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği • Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği • Malzeme Mühendisliği • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği • Nanoteknoloji Mühendisliği • Nanobilim ve Nanoteknoloji • Otomotiv Mühendisliği • Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği * 2018 ÖSYM kılavuzunda yer alan bölümlerdir.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.