TBMYO Makine

Misyon-Vizyon

01/09/2014 09:05:23 - 01/11/2019 09:05:23 - 36739 Okunma

Misyonumuz

Mühendis ile teknisyen arasındaki rolü üstlenen Makine Teknikerlerine; Makine eğitimine ait teorik ve pratik bilgilerin günün değişen koşullarına uygun yeni teknolojilerin tanıtılması, Bilgisayar destekli çizim ve mühendislik, yönetim ve organizasyon prensipleri, Üretim ve planlama teknikleri, Talaşlı ve talaşsız imal usulleri ve takım tezgahları, Hidrolik-Pnömatik kontrol sistemleri gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin çok iyi ve kaliteli bir eğitim almasının yanında, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasını sağlamaktır. Ayrıca başta endüstriyel kuruluşlar olmak üzere bazı kurum ve kuruluşların çeşitli kademelerinde, konusunda uzman, gerekli bilgi seviyesine sahip makine teknikeri olarak görev üstlenmelerini sağlamaktır. 

Vizyonumuz
Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de nüfusun hızla artması, artan enerji talebi, sanayi, tıp ve bilişim teknolojilerinin gelişimi, kentleşme ve yapılanma gibi etkenlere paralel olarak makine imalat, üretim ve tasarım sektörü de hızlı bir gelişim ve değişim göstermektedir. Günümüzde otomotiv, tekstil, gıda, eğitim, sağlık, turizm v.b. gibi alanlarda yeni hizmet alanların kurulması ve hizmete açılması ile yaygın olarak kullanılmakta olan bilgisayar teknolojisinin gelişmesi, işletmelerde makine bilimi alanında çalışma yapabilecek nitelikte, bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen dünya koşullarını özümsemiş, meslek etiğine bağlı, kalifiye ara elemana ihtiyacını artırmıştır. Günümüz Türkiye'sinde bu işletme sektörlerinin daha üst bir düzeye ulaşabilmesi için bu alanda görev alacak, yetişmiş nitelikli makine teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda eğitim almış kişilerin sektörde çalışması verimliliği artıracaktır. Tekniker unvanıyla mezun olan program öğrencileri; iş bulabilme imkanları oldukça geniş bir alanı kapsamakta; sanayide mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda üretim, bakım, çizim ve tasarım gibi alanlarda çalışabildikleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler.
 

Misyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.