TBMYO Makine

3+1 Eğitim Modeli

01/09/2019 10:09:23 - 01/11/2019 10:09:23 - 15559 Okunma

Günümüzde bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması artık sadece nüfusuna veya doğal kaynaklarına değil, sahip oldukları nitelikli, donanımlı, eğitimli ve vizyon sahibi insan gücüne bağlıdır. Türkiye gibi hızla gelişen ülkelerde genç nüfusun da artmasıyla ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri de vasıfsız iş gücü sorunudur. Bu yüzden geleceğimizin teminatı olan gençlerin, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikte yetiştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde profesyonel bir organizasyon olan mesleki eğitimin rolü yeniden gündeme gelmektedir.

Özellikle sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş olan meslek yüksekokulları mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli unsurunu oluşturmaktadır. Mesleki eğitimle birlikte iyi yetişmiş insan gücü, emek piyasalarında oluşabilecek emek arzı kaynaklı olumsuzlukları azaltacağı gibi ülkenin ekonomisine, kaliteli mal ve hizmet üretimlerine de önemli katkıda bulunacaktır.

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Makine Programı öğrencilerinin eğitim seviyesini ve niteliğini yükseltmek, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde eğitim sisteminde yeni düzenlemeler yapmak, sektörün beklenti ve taleplerine istinaden istihdam odaklı bir eğitim-öğretim amacıyla  3+1 Uygulamalı Eğitim Modeli geliştirilmiştir. Yapılan düzenleme ile 3+1 eğitim modelinde öğrenciler, 3 dönem okulda teorik ve uygulamalı dersler ile 1 dönem işletmelerde uygulamalı eğitim olarak alınmasını öngören 3+1 Uygulamalı Eğitim Modeline 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçmiştir.

Öğrencilere Yararları

 • Özgüveni artacak, sorumluluk duygusu ve çalışma alışkanlıkları olumlu yönde gelişecektir.
 • Teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek uygulama becerisine sahip olacaktır.
 • Sorumluluk artacak, takım çalışması yapabilme yeteneğini kazanacaktır.
 • Günün teknolojisini görerek yetiştiği için iş bulma imkânı kolaylaşacaktır.
 • İş dünyasının gerçekleri ile daha erken tanışacak ve uyum süreci hızlanacaktır.
 • Kendini tanıyacak ve yeteneklerinin farkına varacaktır.
 • İşletmelerde karşılaşılan sorunları gözlemleyerek çözüm yöntemleri aramaya başlayacak ve bilgiye hızlı ulaşma becerisi kazanacaktır.
 • Aynı alanda mezun olan öğrenciler arasında rekabet avantajı elde etmiş olacaktır.
 • Özgeçmişinde 4 aylık bir iş deneyiminin yanı sıra, yeni iş başvurularında referans olacak iş dünyasının seçkin insanlarıyla tanışmış, sosyal ağlar kurmuş olacaktır.

 3+1 Eğitim Modeli Sektör Danışma Kurulu Üyeleri

 

 • HEMA Endüstri A.Ş.
 • Trakya Döküm Sanayi ve Tic. A.Ş.
 • KALE Kilit ve Kalıp Sanayi A.Ş.
 • Canlar Mekatronik Sanayi Tic. A.Ş.
 • Bahçıvan Gıda Sanayi Tic. A.Ş
 • Sanset Gıda Turizm Sanayi Tic. A.Ş.

 

3+1 eğitim modeli

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.